درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۳۵۵

تاریخچه و هدف اداره کتب و انتشارات

واحد تالیف و ترجمه یکی از زیر مجموعه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد که از سال 1388 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید در کلیه زمینه های علوم پزشکی تاسیس گردید. این واحد درخواست چاپ کتب را پس از دریافت از معاونین پژوهشی هر دانشکده در کمیته جهت تصمیم گیری نهایی مطرح می نماید (چارت واحد) .

 

وظائف اداره کتب و انتشارات دانشگاه

1

پذیرش آثار پیشنهادی معاونین پژوهشی دانشکده ها به منظور طرح در شورای تالیف و ترجمه جهت تصویب چاپ کتاب

2

تنظیم برنامه ها و دستور جلسات شورا ,تهیه صورت جلسه از جلسات و اجرای مصوبات شورا

3

مذاکره و عقد قرارداد با انتشارات معتبر جهت چاپ کتب مصوب شورای تالیف و ترجمه دانشگاه

4

تشویق وترغیب اعضا هیئت علمی به ترجمه و تالیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته های دانشگاهی موجود

 
 
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷