معرفی و اطلاعات تماس ریاست و کارکنان

رئیس اداره کتب و انتشارات

آقای محمود عنبری

 

کارشناس:

خانم شهلا صحرایی

 

شماره تماس:05432230770

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۶۶