صدور مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه علوم پزشکی زابل،برای چاپ کتاب درسنامه مفهومی پرستاری داخلی-جراحی ارتوپدی ...

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۶ کد : ۵۲۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۰

با موافقت معاون محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه و به استناد جلسه شورای پژوهشی دانشگاه، مجوز استفاده از لوگوی دانـشگاه عـلوم پـزشکی زابـل، بـرای چـاپ کتاب درسنامه مفهومی پـرستاری داخـلی-جراحی ارتـوپدی،تألیف آقـای دکـتر عـلی مـنصوری،صــادر شد./.


نظر شما :