درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۹۰۰

تاریخچه و هدف اداره کتب و انتشارات:

واحد تألیف و ترجمه یکی از زیر مجموعه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد که از سال 1388 با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید در کلیه زمینه های علوم پزشکی آغاز به کار کرد. این واحد درخواست چاپ کتب را پس از دریافت از معاونین پژوهشی هر دانشکده در کمیته جهت تصمیم گیری نهایی مطرح می نماید (چارت واحد) .

وظائف اداره کتب و انتشارات دانشگاه:

1)

پذیرش آثار پیشنهادی معاونین پژوهشی دانشکده ها به منظور طرح در شورای تألیف و ترجمه، جهت تصویب چاپ کتاب.

2)

تنظیم برنامه ها ، دستورکار جلسات شورا ، تهیه وتنظیم صورت جلسه مصوبات شورا و  اقدام عملی در راستای  اجرایی شدن این مصوبات.

3)

مذاکره و عقد قرارداد با انتشاراتی های معتبر، جهت چاپ کتب مصوب شورای تألیف و ترجمه دانشگاه.

4)

تشویق وترغیب اعضای هیأت علمی به ترجمه، تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته های موجود دانشگاهی.

 
 
آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۹