برگزاری شورای پـژوهـشی دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ و بررسی درخواست تالیف کتاب...

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۴ کد : ۵۲۵۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۰

جلسه شورای تألیف و ترجمه دانشگاه در تاریخ 1401/03/29 با حضور اعضای محترم شورا، رأس ساعت 09:30 در دفتر معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد و مـصوبــه ی ذیـل به تصویب رسید:

درخصوص درخواست خانم دکتر مهین نادری فر  مبنی بر تألیف کتاب راهنمای داروئی برای پرستاران کودک  پس از بررسی نظرات داوران مورد تائید قرار گرفت.


نظر شما :