چهارمین مدرسه توانمــنــــدســـازی پژوهشی در سال ۱۴۰۱،بــامحــوریت انتشــار کتاب

۰۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۳ کد : ۵۵۶۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۸

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه(اداره کتب و انتشارات)، با همکاری دانشکده هـای بهداشت ، پـرسـتار و مرکز مطالعات دانشگاه ، بـــرگزار می کنــد:

چهارمین مدرسه توانمــنــــدســـازی پژوهشی در سال 1401، ویژه همه ی دانشجویان و پژوهشگران عزیز دانشگاه؛

حول محـور:

1-چــگونه پژوهش را به کتاب تبــدیل کنیم(2)

2-رفــرنس نویسی  برای کتاب....

زمــان:

       چـهارشــنبه و پنجـشنبه(18 و 19 )آبــان ماه 1401- چــگونه پژوهش را به کتاب تبــدیل کنیم(2)-مهندس خمر

       یکشــنبه و دوشنبه(22 و 23 ):12 آبــانماه1401-رفرنس نویسی برای کتاب-دکتر فیروزکوهی

                           از ساعت 10:30 تــا 12:00 روزهــای برگزاری

                                                                     ویــژه همه ی پژوهشگران دانشگاه

                                                                                     مــــدرسین:

                                                                                                                            1-آقــای مهـندس علیــرضا خمــر

                                                                                                                             2-دکتر محمدرضا فیــروزکوهـی

      لینک ورود به وبیــنار:http://www.skyroom.online/ch/zbmu0543/edc


نظر شما :