صورت جلسات شورای اداره کتب و انتشارات

تعداد بازدید:۷۳۹

  • صورتجلسات تألیف، ترجمه و چاپ کتاب، در سال1399

صورتجلسه مورخه 99/12/19:تأییدتألیف و چاپ کتاب"اثرات نوروز بر سلامت انسان...."

صورتجلسه مورخه 99/11/20:1-تألیف و چاپ کتاب "اثرات نوروز بر سلامت انسان "آقای فرهاد آشنود(درخواست و انتخاب داور)،2-تأیید ترجمه کتاب"تأثیر دلبستگی پدر برجنین و بر اضطراب مادران...."

صورتجلسه مورخه 99/10/20:1-تألیف و چاپ کتاب "تأثیر دلبستگی پدر بر جنین و بر اضطراب مادران "خانم سهیلا میر(درخواست و انتخاب داور)،2-تأیید ترجمه کتاب"رادیولوژی قانونی...."

صورتجلسه مورخه 99/09/18:1-ترجمه کتاب "رادیولوژی قانونی"،به همّت خانم دکتر خدیجه سراوانی (درخواست و انتخاب داور)،2-تأیید ترجمه کتاب "مرور سریع بر هماتولوژی...."

صورتجلسه مورخه 99/08/20:1-ترجمه کتاب"مرور سریع بر هماتولوژی"،به همت خانم مهندس ام البنین سرگزی (درخواست و انتخاب داور)،2-تأیید تألیف و چاپ کتاب "خودمراقبتی یر اساس شاخص سلامت..."

صورتجلسه مورخه 99/07/20: کتاب خودمراقبتی بر اساس شاخص سلامت(به اهتمام توصیه های خودمراقبتی از بیماری کرونا؛تألیف خانم دکتر مژگان رهنما(درخواست و انتخاب داور)

  • صورتجلسات تألیف، ترجمه و چاپ کتاب، در سال1394

صورتجلسه مورخه 94/10/21

صورتجلسه مورخه 96/11/22

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۰