گزارش تازه هــای کتاب های منتشر شده دانشگاه

تعداد بازدید:۹۵۵

ردیف

عنوان کتاب 

مؤلف

۱

کمک های اولیه برای دانشجویان داروسازی

 نصرت ا... مسیحایی نژاد

۲

پرستاری سلامت جامعه

 علی منصوری

۳

مراقبت پرستاری در منزل

 علی منصوری

۴

اصول و روش کار در اتاق زایمان

ساناز نهبندانی

۵

 آشنایی با سازمان های امدادی

 داریوش رستمی

۶

 توانبخشی در سالمندان

حسین شهدادی

ســـال 1401(شش ماه نخست سال)

1

راهنمای داروئی برای پرستاران کودک  

مهین نادری فر  

2

آناتومی با زبان ساده همراه با اطلس جامع

معصومه محمدزاده

3

کاربرد لاپاراسکوپی در بیماری های زنان ( ویژه اتاق عمل)

مانیا کاوه و خانم افسانه پودینه مقدم

4

درسنامه مفهومی پـرستاری داخـلی-جراحی ارتـوپدی

عـلی مـنصوری

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۲